Personvernerklæring

Før du kjøper og/eller bruker Farfar DA sine produkter og/eller tjenester, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings- /utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår.

Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se Googles Cookie Policy. https://policies.google.com/technologies/cookies

Denne erklæringen inneholder informasjon om våre underleverandører. Dette har vi gjort for å være transparente. Hvis du ikke vil lese om disse finner du hovedinnholdet lett tilgjengelig her:

*Personopplysninger og ansvar *Underleverandører utenfor EU
*Behandling av personopplysninger
*Sensitive og konfidensielle personopplysninger *Linker til tredjeparts nettsteder

*Endringer i Personvernerklæringen

Personopplysninger og ansvar Behandlingsansvarlig

Farfar DA, Skogbakken 5, 1177 OSLO post@far-far.no, +47 958 60 088

Personvernombud

Joachim Sandvik, joachim@far-far.no +47 958 60 088

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet.

Farfar DA er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og/eller tjenester, og kontakt med oss.

Farfar DA innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel: Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse.

Fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse.
Fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse, kundenummer, nettleser-versjon, IP-adresser, epost- og kunde-korrespondanse.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret. Det er ikke frivillig å gi fra seg personopplysningene med mindre noe annet fremgår av denne erklæringen, eller av brukergrensesnittet til tjenestene. Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av 3 part, som Google, Fastname og Hovedkvarteret IT, Sendregning.no og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt. Noen data er også lagret lokalt hos Farfar DA.

Farfar DA plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle kan bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå, Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Underleverandører

Telenor, Eminentia Regnskap,Google, One Call, Facebook Ireland og Facebook Inc. Sendregning.no

Telenor

Telenor håndterer og registrerer informasjon om alle innkommende samtaler til bedriftens telefonnummer(e). Telenor har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som registreres, behandler dataene i henhold til krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet, og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av Kundens personopplysninger.

Eminentia Regnskap

Grunnleggende informasjon om deg som kunde eller bruker, herunder navn og kontaktdetaljer. Det referers til Databehandleravtale Regnskap Norge 2018-1

OneCall

Grunnleggende informasjon om deg som kunde eller bruker, herunder navn og kontaktdetaljer, fødselsdato og kjønn.

Opplysninger om kundeforholdet, så som hvilke abonnementer eller tjenester du har hos oss, faktura- og betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og eventuell kontakt med kundeservice.

Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. trafikk- og lokaliseringsdata ved bruk av mobilnettet eller aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc) og opplysninger samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier.

Opplysninger som brukes til identifikasjon av deg som kunde, så som brukernavn og passord

Facebook Ireland og Facebook Inc. Samt Instagram

Facebook måler rekkevidden og resultatene til våre annonsekampanjer, det samme gjelder Instagram

Sendregning.no Izettle

fysisk person Næringsdrivende

Underleverandører utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, har erklært overholdelse av, EU-U.S. Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Facebook Privacy-Shield-sertifisering

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Unit4 AS med adresse Gjerdrumsvei 4, 0484 Oslo, er behandlingsansvarlig for

innhenting og bruk av dine personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold

av nettsiden www.SendRegning.no og ved henvendelser til vår brukersupport.

iZettle er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når

kundene våre registrerer seg for og/eller bruker tjenestene våre, og når

kundene våre kjøper produkter fra oss, f.eks. kortlesere, hvis de er

en

»).

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Farfar DA skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Farfar DA samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dersom du ber om innsyn i opplysninger som er lagret om deg, vil besvare din henvendelse i så raskt som mulig.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.
Farfar DA lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.
All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.
Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100% sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.
Dersom Farfar DA blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Farfar DA tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer, skulle dette oppstå.

Sensitive og konfidensielle personopplysninger

Ingen av Farfar DA sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger skal ikke oppgis til Farfar DA under noen omstendigheter.

I tilfelle du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Tredjeparts funksjonalitet og nettsider

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for

eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.
Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i Personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Farfar DA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen som innskrenker kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig.

Varsels via våre nettsider, og i utvalgte sosiale medier. post@far-far.no