Personvernerklæring

Før du kjøper og/eller bruker Farfar DA sine produkter og/eller tjenester,
avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og
bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn
ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og
hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon
om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-
/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre
brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår.

Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg,
og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at
besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre
sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se
Googles Cookie Policy. https://policies.google.com/technologies/cookies

Denne erklæringen inneholder informasjon om våre underleverandører.
Dette har vi gjort for å være transparente. Hvis du ikke vil lese om disse
finner du hovedinnholdet lett tilgjengelig her:

*Personopplysninger og ansvar
*Underleverandører utenfor EU
*Behandling av personopplysninger
*Sensitive og konfidensielle personopplysninger
*Linker til tredjeparts nettsteder

*Endringer i Personvernerklæringen

Personopplysninger og ansvar
Behandlingsansvarlig

Farfar DA, Skogbakken 5, 1177 OSLO
post@far-far.no, +47 958 60 088

Personvernombud

Joachim Sandvik, joachim@far-far.no +47 958 60 088

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data
som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten
klage til Datatilsynet.

Farfar DA er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i
forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av
våre produkter og/eller tjenester, og kontakt med oss.

Farfar DA innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og
registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3)
levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel:
Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse.

Fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse.
Fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse, kundenummer,
nettleser-versjon, IP-adresser, epost- og kunde-korrespondanse.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling,
administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret. Det er ikke frivillig å
gi fra seg personopplysningene med mindre noe annet fremgår av denne
erklæringen, eller av brukergrensesnittet til tjenestene.
Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av 3 part, som
Google, Fastname og Hovedkvarteret IT, Sendregning.no og er lokalisert til
Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt. Noen data er også lagret
lokalt hos Farfar DA.

Farfar DA plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige.
Personopplysninger som er feil eller mangelfulle kan bli oppdatert med
opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no,
Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå, Brønnøysundregistrene og andre
offentlig tilgjengelige kilder.

Underleverandører

Telenor, Eminentia Regnskap,Google, One Call, Facebook Ireland og
Facebook Inc. Sendregning.no

Telenor

Telenor håndterer og registrerer informasjon om alle innkommende
samtaler til bedriftens telefonnummer(e). Telenor har konsesjon fra
Datatilsynet til å lagre og behandle data som registreres, behandler dataene
i henhold til krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet, og er
behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av Kundens
personopplysninger.

Eminentia Regnskap

Grunnleggende informasjon om deg som kunde eller bruker, herunder navn og
kontaktdetaljer. Det referers til Databehandleravtale Regnskap Norge 2018-1

OneCall

Grunnleggende informasjon om deg som kunde eller bruker, herunder navn og
kontaktdetaljer, fødselsdato og kjønn.

Opplysninger om kundeforholdet, så som hvilke abonnementer eller tjenester du har
hos oss, faktura- og betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og eventuell
kontakt med kundeservice.

Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. trafikk- og
lokaliseringsdata ved bruk av mobilnettet eller aktivitetslogger og teknisk informasjon
om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva
slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser,
skjermstørrelse etc) og opplysninger samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og
lignende teknologier.

Opplysninger som brukes til identifikasjon av deg som kunde, så som brukernavn og
passord

Facebook Ireland og Facebook Inc.
Samt Instagram

Facebook måler rekkevidden og resultatene til våre annonsekampanjer, det
samme gjelder Instagram

Sendregning.no
Izettle

Fysisk person Næringsdrivende

Underleverandører utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor
EU, har erklært overholdelse av, EU-U.S. Privacy Shield-rammeavtalen og
U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske
handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle
personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir,
ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt
samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en
tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring
kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for
alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert
bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Facebook Privacy-Shield-sertifisering

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data
som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte
TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Unit4 AS med adresse Gjerdrumsvei 4, 0484 Oslo, er behandlingsansvarlig for

innhenting og bruk av dine personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold

av nettsiden www.SendRegning.no og ved henvendelser til vår brukersupport.

iZettle er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når

kundene våre registrerer seg for og/eller bruker tjenestene våre, og når

  • med kort eller smartelefon eller andre kompatible mobile enheter som muliggjør for Sluttkunden å gjennomføre kontaktløse smarttelefon/enhet transaksjoner ved bruk av iZettle-appen som er installert på Næringsdrivendes smartelefon, nettbrett eller annen kompatibel enhet koblet til en iZettle-kortleser eller direkte på en iZettle Leser som gjør det mulig for Næringsdrivende å gjennomføre kontaktløse betalinger,
  • ved faktura og betaler slik faktura på nettet med kort eller annen elektronisk betalingsmetode som vi har gjort tilgjengelig i den relevante jurisdiksjonen,
  • gjennom en betalingskobling levert via e-post, tekstmelding eller lignende kommunikasjonsverktøy,
  • ved kort på nettet eller annen elektronisk betalingsmetode som vi har gjort tilgjengelig i den relevante jurisdiksjonen i den Næringsdrivendes nettbutikk,
  • gjennom bruk av tredjeparts betalingsleverandører

Behandling av
personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Farfar DA skal kunne utføre de
oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller
avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til
enhver tid gjeldende lov og forskrift.
Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Farfar DA
samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi
skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til
lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig
myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til
myndighetenes krav.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert.
Dersom du ber om innsyn i opplysninger som er lagret om deg, vil besvare
din henvendelse i så raskt som mulig.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret
for vil bli slettet fortløpende.
Farfar DA lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver
tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen
personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings-
og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den
utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller
lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine
personopplysninger i et maskinlesbart format.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig
sikring for å beskytte personopplysninger.
All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner
blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med
minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for
at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt,
endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker
serverprogramvare.
Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100% sikre, kan vi ikke
garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du
sender til oss.
Dersom Farfar DA blir oppmerksom på et brudd i ett av
sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik
at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester
eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Farfar DA tar kontakt
med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer,
skulle dette oppstå.

Sensitive og konfidensielle
personopplysninger

Ingen av Farfar DA sine tjenester krever at det oppgis sensitive og
konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike
personopplysninger skal ikke oppgis til Farfar DA under noen
omstendigheter.

I tilfelle du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal
personnummeret sladdes.

Tredjeparts funksjonalitet og
nettsider

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester,
apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der
personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan
samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan
lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de
skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for

eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av
produkter eller tjenester.
Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse
opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer
deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider
du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i
Personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Farfar DA forbeholder seg retten til å gjøre endringer
i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i
Personvernerklæringen som innskrenker kundens rettigheter, eller som
endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig.

Varsels via våre nettsider, og i utvalgte sosiale medier.
post@far-far.no