Levering produksjon:

Ca 6-8 uker fra bestilling. Uforutsette hendelser vedr. transport utenfor Norge kan forskyve levering med opptil 2 uker. Far-far kan ikke påta seg ekstra kostnader ved hendelser utenfor vår kontroll, som f.eks streik eller andre forsinkelser ved transporten (se også punkt: Forsinkelser ved levering under). Teknisk produktinformasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.far-far.no/fliseskolen.pdf

Levering fra ”hurtiglager”:

Alle varer som ligger på ”hurtiglager” er ferdig produsert og kan ikke endres. Leveringstiden er mellom 2-6 uker. Varene befinner seg i Sevilla eller barcelona, enkelte varer kan også bli sendt fra Frankrike. Ellers gjelder de samme vilkår som for produksjon.

Produktet leveres i bokser á str. 200x200x200mm, med 12 fliser i hver boks (for standard 20x20x1,6 flis).

Bestillinger

Minimumsbestilling ved fargebytte / produksjon er 5.28m2 pr. mønster

Farger

60 farger fra leverandør.

Levering av egenproduksjon / Produksjon av mal:

Her bør det påberegnes ytterligere 2-3 uker på leveringen. Pris for mal på egenproduksjon, kun på forespørsel. Mal tilpasses etter alternativer gitt ved levering av original flis / tegning. Noe avvik kan forekomme fra originalt produkt.

Betaling

Alle varer skal være betalt 100% før utlevering om ikke annet er avtalt.
Ved spesialbestillinger som for eksempel restaureringer og egendesign må hele beløpet betalesfør produksjon igangsettes.
Vi tilbyr følgende betalingsalternativer: VISA, MASTERCARD, VIPPS, faktura. Ved betaling med faktura vil det bli lagt til et fakturagebyr.

Produksjon

Ved spesialbestillinger/fargeendringer basert på fargeprøver i vårt showroom/nettsider vil det kunne forekomme nyanseforskjeller grunnet tørketider, værforhold etc ved vår fabrikk. Ved aksept av tilbudet / bestilling, gjør kunden seg innforstått med disse forhold. Flisene lages for hånd og inspiseres av en mester ved fabrikken før utlevering. Evt. Ujevnheter i farger, overflate og finish vil være naturlig for sementfliser og er ikke en produksjonsfeil. Fabrikken tilpasser etter beste evne til f. Eks NCS- koder men kan ikke garantere det ferdige produktet da dette også avhenger av klimatiske forhold ved fabrikken.

Utlevering av varer

Alle varer utleveres fra butikk, om ikke annet er avtalt. Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere varer for feil og mangler ved utkjøring/henting. Farfar DA har ikke ansvar for skade som oppstår etter at varene har forlatt våre lokaler.

Forsinkelser ved levering

Alle forsinkelser som ikke skyldes forhold hos Farfar DA, herunder også transport i Norge, kan ikke lastes Farfar DA. Forsinkelser ved produksjon, last, utlevering, fortolling og transport utenfor Norge kan heller ikke lastes Farfar DA. Avtaler gjort med håndverker må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid. Påvirker forsinkelser eventuelle avtaler med håndverker eller 3. part kan dette ikke lastes Farfar DA.

Farfar DA kan ikke holdes ansvarlig for avtaler gjort med håndverkere, transportselskap, andre leverandører eller annen 3.part.

Legging

Vi anbefaler alle å lese vår leggeanvisning som finnes på våre nettsider www.far-far.no/fliseskolen uavhengig om man har lagt sementfliser tidligere eller ikke.
Far-far kan ikke ta ansvar for håndverksfeil på lagt flis. Leggeanvisningen er ingen garanti, men en veiledning. Påvirker legging av flis evt. avtaler med håndverker kan dette ikke lastes Farfar DA.
Les alltid produsentens behandlingsbeskrivelse vedr. lim, fug impregnering etc.

Behandling

Som en forsegling av flisene før bruk anbefaler vi AKEMI, dette brukes ofte til gulv som er under stor belastning. AKEMI er ingen permanent løsning. Videre behandling under bruk, anbefaler vi Respo sine produkter, Steinfix serien. Ta kontakt med Respo for utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. FDV finnes på våre nettsider www.far-far.no/fliseskolen.pdf
Kjøper står fritt til å velge impregnering selv og står selv ansvarlig for å skaffe FDV for valgt produkt.

Farfar DA kan ikke holdes ansvarlig for påføring av impregnering gjort av andre enn Farfar DA. Uavhengig om produktet er kjøpt av oss. Produkter vedr. impregnering og kombinasjoner av disse må alltid avklares med produsent. Farfar DA kan ikke holdes ansvarlig for utført impregnering. Leveres flisene ferdig impregnert fra fabrik, skal alle spørsmål rettes til vår leverandør.

Skader/reklamasjon

Farfar DA og tilhørende har ingen ansvar for lagt flis, uavhengig av anbefalinger gitt i tilbud/leggeanvisning. Dette gjelder også evt skader som oppstår på flisene ved bruk. Reklamasjon gjelder kun på åpenbare produksjonsfeil i flisen.

Riss, småsprekker regnes ikke som produksjonsfeil og er normalt for semetfliser.

Reklamasjon vedr. impregnering skal rettes til produsenten/importøren av impregneringen. Farfar DA og tilhørende kan ikke akseptere reklamasjoner gitt senere enn 48t etter mottatt produkt, og 60 dager etter legging.

Farfar DA tar forbehold om mulige feil på nettstedet, leggeanvisning og informasjon rundt dette. Det kan være skrivefeil, tekniske feil, feil pris, bilde eller produktinformasjon. Dette innebærer at vi ikke kan gi en garanti på leveranse i henhold til informasjonen gitt på vårt nettsted eller i annen kommunikasjon med Farfar DA. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling, eller deler av en bestilling, dersom produktet er utsolgt eller av annen årsak ikke kan leveres i henhold til informasjonen gitt på nettstedet eller i annen kommunikasjon.

Ved betaling gjør kjøper seg innforstått med overstående.
Kjøper forplikter seg også til og informere entreprenør/ håndverker / 3. Part med overstående.

Far-far DA.

Far-far.no, Farfar DA og tilhørende tas det generelt forbehold om endringer, trykkfeil og ufullstendigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli sa pris på om du kunne sendt en e-post post@far-far.no. Oslo August 2019. Lasse Koxvold & Joachim Sandvik.